Výzva a zadávací podmínky k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění na akci: 'Statické zajištění opěrné stěny a opěrná stěna ZŠ Dolní Dunajovice'

29. 8. 2014

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2021 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena