Slavnosti 2024

KULTURNÍ BOHATSTVÍ

SOUNÁLEŽITOST

ROVNOPRÁVNOST

Vážení občané, rádi bychom vás pozvali na Slavnost obce

Dolní Dunajovice, která proběhne ve dnech

21. 6. – 23. 6. 2024

Poselstvím tohoto ročníku je kulturní bohatství, sounáležitost, rovnoprávnost. Připravujeme pro

vás bohatý program. Věříme, že budete potěšeni. Zazní tóny cimbálové muziky, rockové kapely,

zpěvy našich pěveckých sborů, osvěžením pro děti bude divadelní představení souboru Myš

a Maš. Vyvrcholením bude nedělní koncert Kumpanových muzikantů. Během všech tří dnů

můžete navštívit tematické přednášky v sále domu Dr. Karla Rennera.

Naplánovali jsme také Dny otevřených dveří v naší Základní škole, abyste se mohli blíže

seznámit s tím, jak se nám daří školu opravovat a zkrášlovat. Přijdte se podívat na dovednosti,

talent a nadání všech dětí během pátečního programu v prostorách základní školy. Fandící

publikum je vítáno.

Během slavností u nás přivítáme hosty z našich partnerských obcí. Dojedou za námi přátelé z

Dechtic, Kunčic pod Ondřejníkem, Lípy a německého Arbergu.

Budeme velmi rádi, když si uděláte čas a přijdete na slavnosti naší obce. Vytvoříme si určitě

pěknou, veselou, příjemnou atmosféru plnou dobré nálady.

______________________________________________________________________

CULTURAL HERITAGE

TOGETHERNESS

EQUALITY

Dear citizens, we would like to invite to the Dolní Dunajovice Village Festival,

which will take place from 21 to 23 June 2024

The message of this year’s festival is cultural heritage, togetherness and equality. We are

preparing a packed programme, and we are sure that you will have a great time. You will hear

the sounds of dulcimer music, a rock band and the singing of our own choirs, while children are

sure to enjoy a theatre performance by the ensemble Myš a Maš.

The festival will culminate with a concert by Kumpan and his musicians. On all three days you

can attend themed lectures that will be held in the house of local born 20th-century political

figure Dr Karl Renner.

We have also planned an open day at the village primary school, so that you can find out how

we are doing with repairs and improvements to the appearance of the school. Come and see

the skills, talents and gifts of all the children during Friday’s programme on the primary school

premises. A cheering audience is welcome.

During the festival we will welcome guests from our partner villages. Friends of our village

from Dechtice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lípa and the German municipality of Arberg will be

coming to join us.

We will be delighted if you make the time to attend our village festival. Together we will create a

wonderful atmosphere full of fun and good cheer.

PROGRAMME

Ing. Miroslav Kovács

Deputy Mayor

PROGRAM

Ing. Miroslav Kovács

místostarosta obce

SoDD_PROGRAM_eng.pdf (Formát: pdf, Velikost: 1.81 MB)

SoDD_PROGRAM_cz.pdf (Formát: pdf, Velikost: 1.79 MB)

SoDD_pozvanka_eng.pdf (Formát: pdf, Velikost: 1.57 MB)

SoDD_pozvanka_cz.pdf (Formát: pdf, Velikost: 1.57 MB)

Zodpovídá: jara

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena