Úřední deska

Oznámení veřejného projednání A1 ZÚR JMK

7. 5. 2020 - 26. 6. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

FÚ - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

27. 4. 2020 - 27. 5. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020

7. 4. 2020 - 11. 5. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

Rozhodnutí hejtmana JMK

18. 3. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

Průzkum Českého statistického úřadu

1. 2. 2020

Informujeme Vás o průzkumu Českého statistického úřadu, který bude do 24.5.2020 provádět šetření na téma Životní podmínky 2020. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a jsou vázáni mlčenlivostí. Domácnosti jsou vybírány náhodně a může se stát, že se výběr bude týkat i některé domácnosti z …

admin: Lenka Hrabalová

EET od 1.5.2020

30. 1. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

Dražební vyhláška

23. 1. 2020 - 10. 2. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

Povinné čipování psů od 1.1.2020

28. 11. 2019

Povinné očkování psů proti vzteklině a čipování psů bude v Dolní Dunajovicích provádět MVDr. Radek Jorda v sobotu dne 30.11.2019 v době od14.00 do 14.30 před Obecním úřadem. Poplatek za vakcinaci vztekliny je 150 Kč, kombinované vakcíny 360 Kč. Aplikace čipu 400 Kč

admin: Lenka Hrabalová

Revitalizace sídelní zeleně v intravilánu

13. 11. 2019

Projekt s názvem Revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Dolní Dunajovice, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002282.Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Dolní Dunajovice. V rámci realizace projektu dojde k výsadbě a ošetření …

admin: Lenka Hrabalová

Smlouva o výpůjčce

1. 11. 2019 - 18. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

23. 9. 2019 - 9. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Seznam neznámých vlastníků NV zapsaných v KN

20. 8. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

ZÁKAZ SKLÁDKY V LOKALITĚ 'CIHELNA'

23. 3. 2015 - 31. 12. 2023

UPOZORNĚNÍ Ukládání stavební suti, výkopové zeminy i všech odpadů je v prostoru lokality „Cihelna“ zakázáno.

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2020 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena