Pozvánka na veřejné zasedání ZO 8.6.2016

31. 5. 2016

POZVÁNKA NA 10. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE
které se uskuteční ve středu 8. června 2016 v 19 hodin
v sále na ulici Poštovní
Program jednání:
1) Schválení pořadu jednání.
2) Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.
3) Závěrečný účet za rok 2015 a Účetní závěrka za rok 2015
4) Rozpočtová opatření
5) Prodej pozemků z majetku obce
6) Odkoupení pozemků do majetku obce
7) Projednání stanoviska k ZÚR JMK
8) Možnost odkoupení areálu fy GRAFOMED
9) Diskuse
10) Závěr

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena