Pozvánka na veřejné zasedání ZO

24. 5. 2017

POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 31. května 2017 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)         Schválení pořadu jednání.

2)         Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)         Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu RD mezi ulicemi Polní a Zahradní

4)         Rozpočtová opatření

5)         Směna pozemku

6)         Prodej a koupě pozemků

7)         Informace o činnosti rady obce

8)         Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce

9)         Smlouva o zřízení služebnosti s VaK Břeclav

10)      Diskuse

11)      Závěr

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena