Pozvánka na veřejné zasedání ZO

6. 12. 2016

POZVÁNKA NA 13. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 14. prosince 2016 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)         Schválení pořadu jednání.

2)         Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)         Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na období 2018 - 2020

4)         Rozpočtová opatření

5)         Směna pozemků

6)         Prodej pozemků

7)         Revokace rozhodnutí č. 12/16 ze dne 14. 12. 2005

8)         Informace o činnosti rady obce

9)         Návrh na pojmenování ulic

10)      Kanalizace ke sklepům

11)      Stanovisko k ZÚR

12)      Schválení smluv z „Programu podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice“

13)      Diskuse

14)      Závěr

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena