Pozvánka na veřejné zasedání ZO

22. 8. 2016

Ve středu 7. září 2016 se v sále Dr. Karla Rennera uskuteční od 19 hodin pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva obce:

Program:

                                     1)         Schválení pořadu jednání. 2)        Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.  3)        Informace o činnosti rady obce

4)        Rozpočtová opatření 5)        Směna pozemků  6)        Přijetí úvěru 7)        Odkoupení areálu fy GRAFOMED

8)        Informace o postupu rekonstrukce chodníků  9)        Diskuse  10)      Závěr

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena