Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7. 12. 2022

28. 11. 2022

POZVÁNKA NA 2. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 7. prosince 2022 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

 

1)        Schválení pořadu jednání.

2)        Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)        Zpráva o činnosti rady obce

4)        Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026

5)        Rozpočet obce na rok 2023

6)        Smlouva s CHARITOU Břeclav na rok 2022 a 2023

7)        Stanovení výše stočného od 1. 1. 2023

8)        Místní poplatek z pobytu

9)        Rozpočtová opatření

10)    Různé

11)    Diskuse

12)    Závěr

 

 

 

V Dolních Dunajovicích 28. 11. 2022                       

 

                                         

 

 

                                                   Mgr. Josef Hasník, starosta obce

 

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena