Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 25. 5. 2022

17. 5. 2022

POZVÁNKA NA 17. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 25. května 2022 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)           Schválení pořadu jednání.

2)           Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)           Slib nového zastupitele

4)           Prodej pozemků

5)           Zpráva o činnosti rady obce

6)           Závěrečný účet obce za rok 2021 a Účetní závěrka obce za rok 2021

7)           Dodatek ke smlouvě s VaK

8)           Smlouva s JMK o dotaci na provoz turistického informačního centra

9)           Rozpočtová opatření

10)        Různé

11)        Diskuse

12)        Závěr

 

 

V Dolních Dunajovicích                17. května 2022                                             Mgr. Josef Hasník, starosta obce

 

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena