Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 16. 12. 2020

8. 12. 2020

 

POZVÁNKA NA 11. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 16. prosince 2020 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)        Schválení pořadu jednání.

2)        Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)        Rozpočet obce na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období  2022-2024

4.         Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období  2022-2024

5)        Rozpočtová opatření

6)        Zadání změny č. 2 územního plánu obce

7)        Strategie rozvoje obce Dolní Dunajovice na období 2021 - 2026

8)        Informace o činnosti rady obce

9)        Sociální služby v roce 2021

10)      Různé

11)      Diskuse

12)      Závěr

 

 

V Dolních Dunajovicích 8. prosince 2020                                                                          Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Pozvanka_UD.pdf (Formát: pdf, Velikost: 354.74 KB)

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena