POZVÁNKA NA 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

6. 7. 2021

POZVÁNKA NA 14. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 14. července 2021 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)        Schválení pořadu jednání.

2)        Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)        Zpráva o činnosti rady obce

4)        Prodej pozemků z majetku obce

5)        Koupě pozemku

6)        Strategický plán rozvoje sportu v Dolních Dunajovicích

                                 7)        Rozpočtová opatření

8)        Různé

9)        Diskuse

10)      Závěr

 

 

V Dolních Dunajovicích 6. července 2021                                                                         Mgr. Josef Hasník, starosta obce

 

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2023 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena