Nabídka pozemků pro výstavbu RD

9. 5. 2018

Nabídka pozemků k prodeji

Ve znění zákona číslo 128 / 2000 Sb. § 39 odstavec 1 nabízí Obec Dolní Dunajovice

k prodeji pozemky k výstavbě RD v lokalitě ulice U Vodárny, které jsou v připojeném návrhu GP označeny číslem 2 a 3. Pozemek označený číslem 1 bude směněn jako kompenzace za neuskutečněný prodej. Pozemky vzniknou dle návrhu GP rozdělením pozemku p.č. 5355 v k.ú. Dolní Dunajovice

 

 

Žádost o koupi pozemku musí být v písemné podobě doručena do kanceláře obce nejpozději do středy 13. června 2018 do 17:00 hod.

Žádost musí obsahovat přesnou adresu žadatele a cenu za 1 m2 pozemku bez DPH (minimální cena pro nabídku je 400 Kč za 1 m2 bez DPH).

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „Pozemek U Vodárny“, adresou a podpisem žadatele a výrazně označena slovem NEOTVÍRAT.

O pořadí žadatelů rozhodne nejvyšší nabídka ceny za pozemek, v případě rovnosti nabídek o pořadí rozhodne los. V pořadí první žadatel si má právo vybrat pozemek, o který má zájem, druhému žadateli zůstává zbylý pozemek. Po schválení prodeje v zastupitelstvu obce a vyhotovení GP bude s kupujícím sepsána kupní smlouva (smlouva je přílohou nabídky). Pokud nebude kupní smlouva zaviněním žadatele uzavřena, předloží RO návrh na zrušení prodeje.

smlouva (1).pdf (Formát: pdf, Velikost: 199.87 KB)

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena