Nabídka pozemku pro výstavbu RD

19. 2. 2018

Nabídka pozemku k prodeji

Ve znění zákona číslo 128 / 2000 Sb. § 39 odstavec 1 nabízí Obec Dolní Dunajovice

k prodeji pozemek k výstavbě RD v lokalitě mezi ulicemi Polní a Zahradní, který je vyznačen na GP.

Nabízený pozemek

Žádost o koupi pozemku musí být v písemné podobě doručena do kanceláře obce nejpozději do středy 7. března 2018 do 17:00 hod.

Žádost musí obsahovat přesnou adresu žadatele a cenu za 1 m2 (minimální cena pro nabídku je 400 Kč za 1 m2 bez DPH).

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „Pozemek Polní – Zahradní“, adresou a podpisem žadatele a výrazně označena slovem NEOTVÍRAT.

O pořadí žadatelů rozhodne nejvyšší nabídka ceny za pozemek, v případě rovnosti nabídek o pořadí rozhodne los. Nejpozději do 30. dne následujícího měsíce po schválení prodeje v zastupitelstvu obce bude s kupujícím sepsána kupní smlouva (smlouva je přílohou nabídky). Pokud nebude kupní smlouva zaviněním žadatele, do uvedeného termínu uzavřena, předloží RO návrh na zrušení prodeje.

smlouva.pdf (Formát: pdf, Velikost: 199.87 KB)

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena