Informace RWE Gas Storage CZ, s. r. o. Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice

1. 9. 2021

Informace RWE Gas Storage CZ, s. r. o. Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice

Ve středu 8. 9. 2021 od 15. hodiny proběhne nácvik zvládnutí havarijní situace na PZP Dolní Dunajovice za účasti HZS a Policie ČR.

Předpokládané ukončení ve 20 hodin.

 Cvičení bude probíhat na sběrném středisku SS4 (za DD u silnice ve směru na Březí po pravé straně).

 Během cvičení dojde:

-        K odtlakování technologického zařízení SS4 – skutečné vypuštění zemního plynu do ovzduší

-        Zvýšenému pohybu vozidel HZS, BZS a Policie ČR v blízkosti SS4 a jejich průjezdu přes obec DD

-        Vozidla HZS budou zajišťovat dovoz hasicí vody z PZP DD, popř. z jiných míst na SS4

-        Přerušení provozu na polních obslužných silnicích kolem SS4 (i silnice na viniční trať Plotny) – zajistí Policie ČR ve spolupráci s HZS a BZS

-        Může dojít i ke krátkodobému přerušení provozu na silnici mezi DD a Březím – zajistí Policie ČR

RWE Gas Storage CZ, s. r. o.

Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2023 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena