Informace o oznámení záměru „D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice'

10. 1. 2022

 Ministerstvo ŽP zasílá oznámení záměru „D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice" a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") viz - připojený dokument

Do oznámení záměru lze nahlédnout v kanceláři OÚ

SKM_C25822012715280.pdf (Formát: pdf, Velikost: 111.32 KB)

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena