Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dunajovice

11. 10. 2022

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní Dunajovice

 

Obecní úřad Dolní Dunajovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dunajovice, svolaného dosavadním starostou obce Mgr. Josefem Hasníkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Dolní Dunajovice – sál „Dům Dr. Karla Rennera“ na ulici Poštovní

Doba konání:

 

19. října 2022 od 19:00

Navržený
program:

1)     Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 

2)     Schválení programu

 

3)     Volba starosty a místostarosty

a)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

b)     určení způsobu volby starosty a místostarosty

c)      volba starosty

d)     volba místostarosty

 

4)     Volba členů rady obce

 

5)     Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)     volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

d)     volba členů finančního výboru

e)      volba členů kontrolního výboru

 

6)     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

 

7)     Pověření pro Radu obce Dolní Dunajovice k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními zastupitelstva obce.

(§ 102 zákona o obcích)

 

8)     Zmocnění starosty obce pro zastupování.

(podle § 84 odst. 2, písm. g) zákona o obcích)

 

9)     Zmocnění zastupitele pověřeného úkoly územního plánování ve věcech při projednávání územního plánu.

 

10)  Schválení seznamu osob, které jsou oprávněny k přijetí prohlášení o uzavření manželství (podle § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině)

 

11)  Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V obci Dolní Dunajovice, dne 11. října 2022

Pozvanka.pdf (Formát: pdf, Velikost: 60.27 KB)

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena