Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

22. 2. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/4147 v úseku od křižovatky silnice I/52 - po začátek obce Dolní Dunajovice z důvodu vjezdu a výjezdu vozidel stavby při provádění opravy na zařízení společnosti RWE
Gas Storage CZ, s.r.o. podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
Termín: od 03.03.2023 do 07.04.2023

OOP PUP - RWE Dolní Dunajovice.pdf (Formát: pdf, Velikost: 156.43 KB)

PUP RWE - Dolní Dunajovice.pdf (Formát: pdf, Velikost: 487.18 KB)

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena