Pozvánka na zasedání ZO 15. 3. 2023

7. 3. 2023

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 15. března 2023 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)          Schválení pořadu jednání

2)          Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele

3)          Koupě nemovitostí do majetku obce

4)          Prodej, směna a převod pozemků z majetku obce

5)          Zpráva o činnosti rady obce

6)          Závěrečný účet obce za rok 2022 a Účetní závěrka obce za rok 2022

7)          Dotace z rozpočtu obce

8)          Rozpočtová opatření

9)          Různé

10)       Diskuse

11)       Závěr

 

 

V Dolních Dunajovicích        7. března 202322                                          

                                                                                              Mgr. Josef Hasník, starosta obce

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena