Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 24. 6. 2020

16. 6. 2020


POZVÁNKA NA 9. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 24. června 2020 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)        Schválení pořadu jednání.

2)        Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)        Informace o činnosti rady obce

4)        Rozpočtová opatření

5)        Smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce

6)        Projekt rozšíření ČOV

7)        Dotace na charitní pečovatelskou službu Břeclav na rok 2020

8)        Diskuse

9)        Závěr

 

 

 

V Dolních Dunajovicích 16. června 2020                                                            Mgr. Josef Hasník

 

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena