POZVÁNKA NA 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE které se uskuteční ve středu 21. června 2023

12. 6. 2023

POZVÁNKA NA 4. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 21. června 2023 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

Schválení pořadu jednání.

1)           Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

2)           Zpráva o činnosti rady obce

3)           Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

4)           Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci ze dne 20. 3. 2018 s obcí Bavory

5)           Rozpočtová opatření

6)           Odkoupení objektu CETIN a uzavření smlouvy o služebnosti

7)           Různé

8)           Diskuse

9)           Závěr

 

V Dolních Dunajovicích 12. června 2023                 Mgr. Josef Hasník, starosta obce

 

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena