POZVÁNKA NA 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE které se uskuteční ve středu 24. srpna 2022

16. 8. 2022

POZVÁNKA NA 18. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 24. srpna 2022 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

Schválení pořadu jednání.

1)           Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

2)           Smlouvy s VaK Břeclav o provozování vodovodu

3)           Zpráva o činnosti rady obce

4)           Smlouvy o věcném břemenu

5)           Rozpočtová opatření

6)           Různé

7)           Diskuse

8)           Závěr

 

 

 

V Dolních Dunajovicích 16. srpna 2022                                                              Mgr. Josef Hasník, starosta obce

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena