POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

23. 11. 2021

POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 1. prosince 2021 v 18 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)        Schválení pořadu jednání.

2)        Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)        Zpráva o činnosti rady obce

4)        Prodej pozemku z majetku obce

5)        Rozpočet obce na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období  2023-2025

6)        Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období  2023-2025

                                 7)        Rozpočtová opatření

8)        Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

9)        Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2021, o místním poplatku

            z pobytu             

10)      Různé

11)      Diskuse

12)      Závěr

 

 

 

 

V Dolních Dunajovicích 23. listopadu 2021                                                                      Mgr. Josef Hasník, starosta obce

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena