POZVÁNKA NA 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

16. 3. 2021

POZVÁNKA NA 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE
které se uskuteční ve středu 24. března 2021 v 19 hodin
v sále na ulici Poštovní


Program jednání:
1) Schválení pořadu jednání.
2) Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.
3) Informace o postupu budování optické sítě v obci
4) Závěrečný účet obce za rok 2020 a Účetní závěrka obce za rok 2020
5) Rozpočtová opatření
6) Prodej pozemků z majetku obce
7) Vyhláška o místním poplatku z pobytu
8) Informace o činnosti rady obce
9) Jednací řád zastupitelstva
10) Stravenkový paušál
11) Dotace BILICULUM
12) Dotace spolkům z rozpočtu obce
13) Žádosti o poskytnutí dotací a grantů
14) Převod pozemků do majetku obce
15) Věcné břemeno GasNet
16) Různé
17) Diskuse
18) Závěr                          

V Dolních Dunajovicích 16. března 2021                                          Mgr. Josef Hasník, starosta obce


Upozornění


Dopady krizových opatření na jednání zastupitelstva obce.
Pro účast veřejnosti se vztahuje výjimka ze zákazu volného pohybu osob podle bodu II.4 a III.2 písm. a) krizového opatření č. 113/2021 Sb., spočívající v řešení neodkladné úřední záležitosti, když v jiném termínu by daná osoba nemohla uplatnit svá práva spojená s konáním zastupitelstva.
Všechny osoby účastnící se zasedání zastupitelstva obce musejí užít ochranu dýchacích cest (nos, ústa) buď „respirátorem FFP2/KN95“ nebo zdravotnickou obličejovou maskou (s parametry srov. výše). Dále je třeba zajistit rozestupy 2 m, pokud je to možné (bod III.3 krizového opatření).

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena