Oznámení o době a místě konáni voleb

21. 9. 2021

Oznámení

o době a místě konáni voleb

 

Starosta obce Dolní Dunajovice

dle paragrafu 15 odst. 1 zákona čís. 247/1995 Sb., o volbách,

 

oznamuje :

 

 

1.         Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 se uskuteční

 

dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

 

2.         Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 Dolní Dunajovice

 

je volební místnost velký sál „Dům Dr. Karla Rennera“ na ulici Poštovní

 

 

ve volebním okrsku č 2 Dolní Dunajovice

 

je volební místnost velký sál „Dům Dr. Karla Rennera“ na ulici Poštovní

 

 

3.         Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

4.         Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

 

 

 

 

 

V Dolních Dunajovicích dne 21. září 2021            

SKM_C25821092110280.pdf (Formát: pdf, Velikost: 42.48 KB)

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena