Mimořádné zasedání zastupitelstva obce

13. 4. 2021

 

POZVÁNKA NA 13. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 21. dubna 2021 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)        Schválení pořadu jednání.

2)        Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)        Smlouva č. 1200300165 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

4)        Změna č. 2 územního plánu obce

5)        Různé

6)        Diskuse

7)        Závěr

 

 

V Dolních Dunajovicích 13. dubna 2021                                                             Mgr. Josef Hasník, starosta obce

 

 

 

Upozornění

 

Dopady krizových opatření na jednání zastupitelstva obce.

 

Pro účast veřejnosti se vztahuje výjimka ze zákazu volného pohybu osob podle bodu II.4 a III.2 písm. a) krizového opatření č. 113/2021 Sb., spočívající v řešení neodkladné úřední záležitosti, když v jiném termínu by daná osoba nemohla uplatnit svá práva spojená s konáním zastupitelstva.

 

Všechny osoby účastnící se zasedání zastupitelstva obce musejí užít ochranu dýchacích cest (nos, ústa) buď „respirátorem FFP2/KN95“ nebo zdravotnickou obličejovou maskou (s parametry srov. výše). Dále je třeba zajistit rozestupy 2 m, pokud je to možné (bod III.3 krizového opatření).

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena