POZVÁNKA NA 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

5. 9. 2023

POZVÁNKA NA 5. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 13. září 2023 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)           Schválení pořadu jednání.

2)           Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)           Zpráva o činnosti rady obce

4)           Převod pozemků z ÚZSVM do vlastnictví obce ČR

5)           Rozpočtová opatření

6)           Podmínky prodeje pozemků v lokalitě „Za hřištěm“ pro výstavbu RD

7)           Návrh na rozšíření územní působnosti, úpravu hranic a názvu Biosférické rezervace Dolní Morava

8)           Veřejnoprávní smlouva s Městem Mikulov o projednávání přestupků

9)           Různé

10)        Diskuse

11)        Závěr

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2023 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena