Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce 2. března 2022

21. 2. 2022

POZVÁNKA NA 16. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE

které se uskuteční ve středu 2. března 2022 v 19 hodin

v sále na ulici Poštovní

 

Program jednání:

1)         Schválení pořadu jednání.

2)         Kontrola ověření zápisu a určení ověřovatele.

3)         Zpráva o činnosti rady obce

4)         Pravidla pro prodej pozemku p.č. 5355/2

5)         Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300165 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

6)         Rozpočtové opatření

7)         Příspěvky spolkům z „Programu podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice“

8)         Různé

9)         Diskuse

10)     Závěr

 

 

 

 

 

 

V Dolních Dunajovicích 21. února 2022                              Mgr. Josef Hasník, starosta obce

 

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2023 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena