Nabídka pozemků k prodeji

30. 3. 2022

Nabídka pozemků k prodeji

 

Ve znění zákona číslo 128/2000 Sb. § 39 odstavec 1 nabízí Obec Dolní Dunajovice

k prodeji následující pozemky:

 

-        část pozemku p.č. 7628/1 v k.ú Dolní Dunajovice – ostatní plocha – asi 105 m2

 

 

 

 

-        pozemek p.č. 5355/2 v k.ú Dolní Dunajovice – orná půda – 552 m2

pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu, podmínky prodeje včetně tiskopisu žádosti a vzorové smlouvy jsou přílohou nabídky (ke stažení na www.dolni-dunajovice.cz). Žádosti o odkoupení pozemku p.č. 5355/2 je nutno doručit v uzavřené obálce nadepsané „Pozemek 5355/2“ do kanceláře OÚ Dolní Dunajovice nejpozději do 12:00 hod. dne 29. 4. 2022.

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

kupní smlouva_vzor.pdf (Formát: pdf, Velikost: 372.91 KB)

Pravidla pro prodej pozemku.pdf (Formát: pdf, Velikost: 265.07 KB)

Žádost o koupi pozemku.pdf (Formát: pdf, Velikost: 431.69 KB)

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2023 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena