Informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice

7. 5. 2020

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole

Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Účast žáků je dobrovolná.

Zájem o docházku musí zákonný zástupce vyjádřit do 18. 5. 2020.

Další informace budou zákonným zástupcům zaslány přes Edookit.

Příprava na přijímací zkoušky

Od 11. května 2020 mohou žáci 9. třídy využít možnost účastnit se vzdělávacích aktivit zaměřených na přípravu na přijímací zkoušky přímo ve škole v době od 9.00 do 13.00 hodin (dle zájmu žáků).  MŠMT připravilo pro školy soubor hygienických a bezpečnostních pokynů, na základě kterého bude probíhat docházka do školy. (celé znění:zde

Nejdůležitější informace pro zákonné zástupce a žáky 9. ročníku: 
I. Povinnosti zákonného zástupce

 • Zákonný zástupce je povinen nejpozději do čtvrtka 7. května 2020 vyjádřit zájem /nezájem o docházku dítěte do školy 
 • Vytisknout, vyplnit a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Formulář je zde
  Daný formulář odevzdá žák první den při příchodu do školy. 

II. Povinnosti žáků

a) Cesta a příchod do školy

Žák: 

 • přichází do školy se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou)
 • s sebou si přinese na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 
 • dodržuje odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
 • při vstupu do školy provede dezinfekci rukou umístěnou u vchodu 
   

b) Pobyt v budově školy

Žák: 

 • po budově školy se pohybuje pouze v roušce 
 • při příchodu do třídy se žák přezuje provede mytí rukou ( a jejich dezinfekci 
 • usadí se do lavice (dodržuje zásadu jeden žák v lavici ve třídě, zachovává rozestup lavic minimálně 1,5 metru, lavice ani židle nepřemisťuje) 
 • během vzdělávacího bloku si může se souhlasem vyučujícího sundat roušku, sejmutou roušku ukládá do sáčku 
 • po každém vzdělávacím bloku si umyje a vydezinfikuje ruce 
 • během přestávek se řídí pokyny zaměstnanců školy, neshromažďuje se se spolužáky v prostorách školy,
 • dodržuje stanovený odstup 2 metry 
 • po použití toalety si umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci 
 • neprodleně oznamuje jakoukoliv nevolnost vyučujícímu, který vyhodnotí situaci a v případě potřeby bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte 
 • po ukončení vzdělávání odchází dle pokynů vyučujícího ze školy, popř. do školní jídelny; 
 • při přesunech po budově školy dodržuje stanovený odstup 2 metry 
 • je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování je po upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze vzdělávacích aktivit 
    

c) Stravování ve školní jídelně Žák: 

 • má možnost využít stravování ve školní jídelně (oběd) 
 • před vstupem do jídelny si umyje a dezinfikuje ruce 
 • při vstupu do jídelny i při čekání na výdej jídla musí dodržovat odstup 2 metry 
 • dostane u výdejního okénka od personálu školní jídelny oběd včetně příboru 
 • při stravování dodržuje rozestupy 2 metry jako ve třídě 
 • roušku si odkládá do vlastního sáčku pouze při samotné konzumaci jídla a pití 
 • po obědě odevzdá použité nádobí u sběrného okénka (dodržuje stanovené odstupy) a bezodkladně odchází z jídelny 
 • ke stravování je nutně telefonické přihlášení (předem)


Žádám zákonné zástupce a žáky o pravidelné sledování zpráv v Edookitu, kde bude nejpozději do 9. května 2020 zveřejněn rozvrh přípravy na přijímací zkoušky.

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2021 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena